GIROT DE LANGLADE

Parents

Louis GIROT DE LANGLADE {M} = Gisèle JOURNET {F}

Marié 6 Jui 1931

Gisèle JOURNET

Alias Gisèle GIROT DE LANGLADE
Né(e) 18 Jan 1909

Children

Solange GIROT DE LANGLADE {F}

Né(e) 11 Jan 1932

Pierre GIROT DE LANGLADE {M}

Né(e) 18 Jan 1934

Hubert GIROT DE LANGLADE {M}

Né(e) 21 Déc 1934

Bernard GIROT DE LANGLADE {M} = Marie-Catherine GIROT DE LANGLADE {F} > Family

Bernard GIROT DE LANGLADE

Né(e) 9 Jui 1938

Marie-Catherine GIROT DE LANGLADE

Alias Marie-Catherine GIROT DE LANGLADE
Né(e) 5 Déc 1944, Bellerive

Jean GIROT DE LANGLADE {M}

Né(e) 4 Nov 1941

Sylvie GIROT DE LANGLADE {F}

Né(e) 28 Fév 1943

Christian GIROT DE LANGLADE {M}

Né(e) 1946